La Plataforma del Consum de Catalunya és un instrument que permet la revisió de dades sobre els hàbits de consum i les necessitats de protecció del consumidor en diferents àmbits. Així mateix, és una eina de sistematització, integració i anàlisi de dades disponibles sobre consum i protecció del consumidor a Catalunya i en altres realitats territorials. A la vegada, pretén ser un mecanisme de difusió i sensibilització de tots els agents implicats en la gestió d’aspectes de consum.

Finalment, la Plataforma del Consum de Catalunya vol donar suport en el disseny de les polítiques de consum en base a la comprensió dels hàbits i les opinions de les persones consumidores catalanes.